Abstrakt konst

Abstrakt konst är den samlade benämningen på konstriktningar inom vilka konstverket inte ska avbilda utan vara ett fristående objekt styrt av färg och form. Abstrakt konst är en synonym till icke-föreställande konst. Termen abstrakt är omdiskuterad och många konstnärer menar att deras konst inte är baserad på abstraktionsprocesser som begreppet abstrakt kan förknippas med utan det är ett konkretiseringsarbete där man ser en ny verklighet. Dessa har föreslagit termen konkret konst istället för abstrakt konst.Abstrakt konst födelse

Abstrakt konst fick sin start vid 1910. Många anser att Kandinsky´s ”Den första abstrakta akvarellen” är den första abstrakta målningen.  Men många tidigare konstnärer som Whistler, van Gogh och Gauguin har mycket tidigare än Kandinsky använt sig av abstrakta drag i sin konst. Dessa drag kan sammanfattas som färgens musikaliska kvaliteter och linjers emotionella kvaliteter. Det finns även andra som under 1910- bidrog stort till den abstrakta konsten. Dessa är bland annat Romolo Romani, Francis Picabia och Frank Kupka.
Abstrakt konst fick ett stort genomslag i Europa men abstrakta drag är inte lika vanliga i exempelvis japansk konst, afrikans konst och egyptisk konst.

Expressiv konst

Den abstrakta konsten är känt för sitt expressiva bildspråk. Modern konst som är abstrakt är exempelvis Jackson Pollock och Franz Kline. Inom svensk konst har abstrakta expressionistiska drag inte varit speciellt framträdande men de återfinns hos tidiga svenska konstnärer som Nell Walden och Gösta Adrian-Nilsson.

Konstruktiv konst

Ett alternativ till Kandinsky´s expressionistiska bildspråk blev konstruktiv konst där måleriet är baserat på gemoetriska grundformer. I Italien representerades den av Giacomo Balla, i Frankrike av Kupka och Delaunay, i Nederländerna fick den stort genomslag med Mondrian, Van Doesburg och Vantongerloo i spetsen.

I Sverige representerades denna riktning av konstnärer som Beng O. Österblom, Erik Olsson, Christian Berg och Knut Lundström.

Följ länken för att hitta mer bra information om "Abstrakt konst"

 

Forum - 5 senaste inläggen

 
Sexy pictures each day Idag
New sexy website is available on the web Igår
Sexy teen photo galleries Igår
Hot photo galleries blogs and pictures 30/11
pin-uponline.pro 30/11
 

Rösta - Har du haft nytta av informationen på denna sida?

   Visa resultat!